Omavalmentaja kotona ®
Yhteinen 2 kk matka takaisin kuntoon

Tukena arjen muutoksissa

- sairaalasta kotiutumisen jälkeen
- itsenäisen elämän vahvistamiseen
- äkillisestä muutoksesta toipumiseen esim. leskeksi jääminen
- arjen aktiivisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen

Hyvinvointikartoitus 184 €

Kartoituksessa käydään läpi arkea haittaavat asiat sekä uni, ruokailu, liikunta ja sosiaaliset suhteet. Vinkit arkeen. Sisältää 2 tapaamista a’ 45 min. asiakkaan kotona.

Tilaa p. 050-395 0531

Omavalmentaja kotona

Omavalmentaja kotona -palvelu tukee ikäihmisiä muutostilanteissa niin, että arki säilyisi mahdollisimman ennallaan tai muuttuisi niin kuin ihminen itse haluaa.

Palvelussa asiakkaalla on oma nimetty valmentaja, joka tapaa asiakasta tämän kotona 10 kertaa kahden kuukauden ajanjakson aikana.

Tapaamisten alussa keskustellaan yleisesti asiakkaan arjen sujumisesta ja hyvinvointiin liittyvistä asioista - ruuasta, levosta, liikunnasta ja sosiaalisista suhteista.

Tämän jälkeen, useimmiten ensimmäisten tapaamisten aikana, määritellään yhdessä tavoite, jota kohti työskennellään. Tavoite voi olla vaikka se, että käy ulkoilemassa ainakin kerran päivässä tai että nukkuu yöt paremmin.

Yhdessä asiakas ja valmentaja miettivät konkreettisia toimenpiteitä, joita asiakas voi tavoitteen saavuttamiseksi tehdä. Tapaamisissa valmentajan kanssa tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä. Tavoitetta voidaan myös tarkentaa.

Sen lisäksi, että seurataan konkreettisen tavoitteen etenemistä ja sovitaan toimenpiteistä siihen liittyen, tapaamisissa keskustellaan yleisemmin asiakkaan kuulumisista ja hyvinvoinnista. Yhdessä arvioidaan myös muut mahdolliset palvelutarpeet.

Mikä on Omavalmentaja kotona?

Asiakas määrittelee valmennuksen tavoitteen yhdessä valmentajan kanssa. Tavoiteen saavuttaminen parantaa arkea ja lisää mielekkyyttä elämään. Valmentaja tapaan asiakkaan hänen kotonaan 10 krt noin 2 kk aikana.

Lue lisää

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle.

Kysy lisätietoja
Saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta ja ilmaisen palvelukartoituksen!

AKTIIVISUUS

Yksilölliset arkea parantavat aktiviteetit

ELÄMÄNTAVAT

Ravinto, uni ja sosiaaliset suhteet sekä muut kotona asumista tukevat asiat

AVUNTARVE

Tarvittaessa ohjataan joko kunnan tai järjestöjen palveluiden piiriin

Kenelle kaikille Omavalmentaja palvelu on tarkoitettu.

Ikäihminen

Mielekkyyden säilyttäminen ja elämän sisällön ylläpitäminen on oma valinta ja päätös. Jokaisella on oikeus päättää, kuinka arjen asiat ratkaisee: laittaako ruokaa itse vai tilaako valmiina, siivoaako vai ostaako siivouspalvelun.
Omaan hyvinvointiin ja laadukkaaseen elämään on lupa panostaa, se ei ole ikäkysymys.
Usein ikäihmisten hyvinvoinnista puhutaan vain terveydenhoidon näkökulmasta. Arjen hyvinvointi on kuitenkin myös paljon muuta kuin sairauksien ja niiden oireiden hoitoa.

Ikäihmisen läheinen

Kotona asumisen tukeminen on parasta mahdollista vanhuutta omille vanhemmille. Laadukas elämä tarkoittaa mahdollisuutta saada itse päättää omista asioistaan, eikä tässä ole ikärajaa. Kun varmistetaan vanhempien pärjääminen kotona, oma huoli kevenee.
Kunta tarjoaa lakisääteisiä palveluja, mutta useimmiten niistä joutuu maksamaan osan itse. Itse hankkimissaan palveluissa voi vapaammin päättää mihin ostaa tukea tai apua. Palvelu on mahdollista vähentää kotitalousvähennyksessä.

Omavalmentaja kotona ®

Eläkeläisille muutostilanteissa kuten sairaalasta kotiutuessa ja leskeksi jäädessä.

Ota yhteyttä Saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!